Kurset består av seks leksjoner. Innledningsvis får deltagerne en introduksjon til norsk lakseoppdrett og utfordringer i næringen, samt generelt om temaet biosikkerhet. Videre kommer man inn på hvilke smittestoffer som er aktuelle og hvilke mekanismer og strategier de benytter seg av, før man mot slutten går mer spesifikt inn på hygiene, renhold og desinfeksjon, samt konkret rundt temaet biosikkerhet i settefiskproduksjon (hygiene, avl, sluseprinsipper, velferdsuttak osv). 

Kurset består av seks leksjoner. Innledningsvis får deltagerne en introduksjon til norsk lakseoppdrett og utfordringer i næringen, samt generelt om temaet biosikkerhet. Videre kommer man inn på hvilke smittestoffer som er aktuelle og hvilke mekanismer og strategier de benytter seg av, før man mot slutten går mer spesifikt inn på hygiene, renhold og desinfeksjon, samt konkret rundt temaet biosikkerhet i matfiskproduksjon (hygiene og renhold på anlegg, viktige fokusområder, transport av fisk, brakklegging av områder osv.  

Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kravene i Global GAP-standarden.

Etter endt kurs vil du ha kunnskap om hva global GAP-standarden er, hvordan du sikrer trygg bruk av kjemikalier i din virksomhet, hvilke lover og forskrifter som omfatter kjemikalier samt rapporterings og loggføringskrav.


This course is targeted towards the aquaculture industry and is designed to fulfill the requirements of the Global GAP-standard.

After completed course you will have gained valuable knowledge on what the Global GAP-standard is, how you can secure correct and safe use of chemicals in your workplace, which laws and regulations that deal with chemicals and requirements for logging and reporting.


Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kravene i Global GAP-standarden.

Dette kurset er tilpasset deg som jobber med laksefisk i settefiskanlegg. Kurset er laget med hovedfokus på fiskevelferd, sykdomsforebygging og bruk av aktuelle legemidler, samt relevante behandlingsformer.

Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kravene i Global GAP-standarden.

Dette kurset er tilpasset et lovverk der matvaresikkerhet, fiskevelferd og sykdomsforebygging er fokusområder. Håndtering av laks i sjøfasen av produksjonssyklusen har økt betydelig som en konsekvens av økte utfordringer med lakselus. Dette har ført til at fokuset på fiskevelferd i sjøvannsfasen er større enn noen gang.