Tilgjengelige kurs

  Kjemikaliehåndtering

  Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kraven...

  Chemical Handling

  This course is targeted towards the aquaculture industry and is designed to fulfill the requirement...

  Veterinær medhjelper - Settefisk

  Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kraven...

  Veterinær medhjelper - Matfisk

  Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kraven...

  Kurs i lusetelling

  Dette er et kurs som er tilpasset alle ferdighetsnivåer og gir viktig og god basisinformasjon om la...