Tilgjengelige kurs

  Kurs i lusetelling

  Dette er et kurs som er tilpasset alle ferdighetsnivåer og gir viktig og god basisinformasjon om la...

  Veterinær medhjelper - Settefisk

  Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kraven...

  Veterinær medhjelper - Matfisk

  Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kraven...

  Kjemikaliehåndtering

  Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kraven...