Dette er et kurs som er tilpasset alle ferdighetsnivåer og gir viktig og god basisinformasjon om lakselus. Målet med kurset er at kursdeltagerne skal ha en oversikt over regelverk knyttet til lakselusa i norsk lakseoppdrett, kunne utføre lusetellinger på en fiskevelferdsmessig god måte, samt kunne skille de ulike lusestadiene fra hverandre.